Osoby, które nie zaliczyły egzaminu na ratownika wodnego lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych  mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 22.06.2020 

Cześć teoretyczna godz. 16.00 – Klub Olimpijczyk – Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99

Część praktyczna godz. 18.00 – Pływalnia Park Wodny Redzikowo

 Cena egzaminu poprawkowego wynosi:
- 140,00 zł (w przypadku pierwszego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)
- 240,00 zł (w przypadku drugiego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)

Wpłatę należy uiścić w biurze Słupskiego WOPR lub dokonać przelewu na rachunek bankowy 
26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 w tytule wpisując "EGZAMIN POPRAWKOWY - imię i nazwisko" 

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego powinny:
- wnieść opłatę egzaminacyjną,
- przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl formularz (do pobrania w dalszej części wiadomości),
- w dniu egzaminu pobrać kartę egzaminu poprawkowego u Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.