Egzamin na ratownika wodnego odbędzie się w dniu:

26 maja 2019 r. (niedziela)

Dla grupy Pana Tomasza Kozak 

godz. 09.00 - egzamin teoretyczny odbędzie się w Klubie Olimpijczyk na terenie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99 

godz. 10.15 - egzamin praktyczny odbędzie się na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99 

Dla grupy Pana Michała Tęsnego

godz. 11.30 - egzamin teoretyczny odbędzie się w Sali Mediów na terenie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99 

godz. 12.30 - egzamin praktyczny odbędzie się na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99 

Na egzamin teoretyczny należy wziąć coś do pisania, a na egzamin praktyczny strój do pływania.

Egzamin poprawkowy

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ratowników wodnych lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 26 maja 2019 godz. 9.00 egzamin teoretyczny i o godz. 10.15 egzamin praktyczny.

 Cena egzaminu poprawkowego wynosi:
- 140,00 zł (w przypadku pierwszego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)
- 240,00 zł (w przypadku drugiego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)

Wpłatę należy uiścić w biurze Słupskiego WOPR lub dokonać przelewu na rachunek bankowy 
26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 w tytule wpisując "EGZAMIN POPRAWKOWY - imię i nazwisko" 

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego powinny:
- wnieść opłatę egzaminacyjną (nie dotyczy osób, które nie przystąpiły do egzaminu z ważnych przyczyn losowych),
- przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl formularz (do pobrania w dalszej części wiadomości),
- w dniu egzaminu pobrać kartę egzaminu poprawkowego u Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.