Egzamin na ratownika wodnego odbędzie się w dniu:

14 września 2019 r. (sobota)

godz. 08.00 - egzamin teoretyczny odbędzie się w na pływalni Nimfa w Bytowie ul. Mickiewicza 15,

godz. 09.00 - egzamin praktyczny odbędzie się na pływalni Nimfa w Bytowie ul. Mickiewicza 15,

Na egzamin teoretyczny należy wziąć coś do pisania, a na egzamin praktyczny strój do pływania.

Egzamin poprawkowy

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ratowników wodnych lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 14 września 2019 godz. 08.00 egzamin teoretyczny i o godz. 09.00 egzamin praktyczny.

 Cena egzaminu poprawkowego wynosi:
- 140,00 zł (w przypadku pierwszego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)
- 240,00 zł (w przypadku drugiego przystąpienia do egzaminu poprawkowego)

Wpłatę należy uiścić w biurze Słupskiego WOPR lub dokonać przelewu na rachunek bankowy 
26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 w tytule wpisując "EGZAMIN POPRAWKOWY - imię i nazwisko" 

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego powinny:
- wnieść opłatę egzaminacyjną (nie dotyczy osób, które nie przystąpiły do egzaminu z ważnych przyczyn losowych),
- przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl formularz (do pobrania w dalszej części wiadomości),
- w dniu egzaminu pobrać kartę egzaminu poprawkowego u Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.