UWAGA!!!

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu na ratownika wodnego lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych  mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 11 grudnia 2021 w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99

Egzamin teoretyczny: godz. 9.00 Klub Olimpijczyka

Egzamin praktyczny: godz. 11.00 Pływalnia SOSiR

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego powinny:
- przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl formularz (do pobrania w dalszej części wiadomości),

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.