UWAGA!!!

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu na ratownika wodnego lub nie przystąpiły do niego z ważnych przyczyn losowych  mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 14.11.2020 godz. 14.00 w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99

 Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu poprawkowego powinny:
- przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl formularz (do pobrania w dalszej części wiadomości),
- w dniu egzaminu pobrać kartę egzaminu poprawkowego u Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59/843-17-08 oraz 669-548-445.