Wieczorem 02 kwietnia 2022 r. odbyły się wspólne ćwiczenia:Grupy Interwencyjnej Słupskiego WOPR, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gardny Wielkiej. Ćwiczenia miały na celu rozwijanie współpracy pomiędzy służbami ratunkowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w strefie brzegowej.
Podczas szkolenia ratownicy mieli możliwość poznania procedur kolegów z innych instytucji, a także wypracowanie skutecznych standardów działań podczas wspólnych akcji ratunkowych.
Szkolenie w głównej mierze oparte było na pacjentach urazowych z koniecznością ewakuacji tych osób z jednostki pływającej.
Dziękujemy Wszystkim za obecność i zaangażowanie.