Słupskie WOPR przeprowadziło 15 akcji profilaktycznych „Przedszkolak bezpieczny na lodzie” w okresie od 29.01.2018 r do 06.02.2018 roku. Program skierowany był do wszystkich przedszkoli publicznych w Słupsku, w których wzięło udział ok 500 dzieci. Problematyka dotyczyła przede wszystkim zachowania nad wodą i lodem podczas zimy. Akcja profilaktyczna miała na celu ukształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Podczas trwającej 40 minut prezentacji zostały omówione podstawowe informacje o zasadach przebywania w okolicach zamarzniętych zbiorników wodnych, zasadach bezpiecznego zachowania na lodzie, w wodzie i nad wodą. Pokaz zawierał wskazówki dotyczące wzywania pomocy i jak należy zachować się, gdy zdarzy się wypadek. Dzieci mogły również przećwiczyć układanie osób w pozycji bocznej bezpiecznej. Miały także okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczym.

 bezpieczny-przedszkolak-na-lodzie-4658.jpg

Galeria