Słupskie WOPR przeprowadziło 16 akcji profilaktycznych „Przedszkolak bezpieczny na lodzie i w wodzie”. Program skierowany był do wszystkich przedszkoli publicznych w Słupsku, realizowany w porozumieniu z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Akcja profilaktyczna miała na celu ukształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Podczas trwającej 60 minut prezentacji zostały omówione podstawowe informacje o zasadach przebywania w okolicach zamarzniętych zbiorników wodnych, zasadach bezpiecznego zachowania na lodzie, w wodzie i nad wodą. Pokazał zawierał wskazówki dotyczące wyzywania pomocy i jak należy zachować się, gdy zdarzy się wypadek.