Słupskie  WOPR w dniach 29.01-08.02.2019 przeprowadziło prelekcje w słupskich szkołach podstawowych na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, a głównie o bezpiecznym zachowaniu się na zamarzniętych akwenach, w których wzięło udział ok. 2300 dzieci. 

Akcja profilaktyczna miała na celu ukształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zachowań dzieci w wieku szkolnym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Pokaz zawierał wskazówki jak bezpiecznie spędzać czas na sankach, nartach i łyżwach, jakich miejsc unikać, a jeżeli zadzieje się coś niebezpiecznego, to jak wyjść z takiej sytuacji i na jaki numer alarmowy należy dzwonić. Wyświetlany był również film, po którym dzieci mogły w ćwiczeniach praktycznych doświadczyć ratowania osoby, pod którą załamałby się lód. Miały także okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczym. Uczniowie chętnie brali udział w takiej lekcji i wzbogacili swoją wiedzę.

bezpieczenstwo-podczas-zimy-w-szkolach-podstawowych-5175.jpg [miniatura]

GALERIA